Перевести страницу

Класифікація ринку фінансових послуг

Класифікацію ринку фінансових послуг можна здійснити за наступними ознаками :
а) за сферою поширення виділяють міжнародний і внутрішній ринки фінансових послуг;
б) за видами фінансових активів, щодо яких надаються фінансові послуги, зазначений ринок поділяється на:
• грошовий ринок;
• ринок цінних паперів;
• ринок позичкового капіталу;
• валютний ринок;
• страховий ринок;
в) за принципами організації ринок фінансових послуг можна поділити на організований і стихійний.
Організований
Неорганізований
Валютний ринок
Грошовий ринок
Кредитний ринок
Страховий ринок
Ринок
цінних паперів
Ринок
нерухомості
Міжнародний
Внутрішній
Ринок
фінансових
послуг
За сферою поширення
За принципами організації
За видами фінансових активів

Нет комментариев

Добавить комментарий